Rozvoj a inovace finančních produktů

Fakulta financí a účetnictví VŠE
4. června 2021

O konferenci

AKTUÁLNĚ: Příští, již jubilejní 10. ročník konference Rozvoj a inovace finančních produktů, je kvůli nyní platným vládním opatřením proti pandemii koronaviru posunut na náhradní termín, jímž je 4. června. 2021. Z důvodů vládních opatření proti šíření koronaviru se letošní jubilejní ročník bude konat online.

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů je zaměřena na aktuální otázky v oblasti digitalizace v bankovnictví a pojišťovnictví. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z akademického pohledu.

Konference nabízí aktuální informace nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Program, řečníci a další upřesňující informace, jakým způsobem se na konferenci zaregistrovat a připojit ze svých počítačů či mobilních zařízení, budou zveřejněny v dostatečném předstihu a průběžně budou aktualizovány.

Budeme se na Vás těšit v červnu 2021!

Záštita a sponzoři

Záštitu a partnerství přijali:

Bude upřesněno.

Program konference bude upřesněn.

8.30 - 9.00: Registrace
9.00 - 9.15: Zahájení konference

Bude upřesněno.

9.15 - 10.00: Úvodní slovo

Bude upřesněno.

10.00 - 10.30: Přestávka
10.30 - 12.30: Dopolední blok

Bude upřesněno.

12.15 - 13.30: Polední pauza
13.30 - 15.30: Odpolední blok

Bude upřesněno.

15.45: Závěr konference

Řečníci

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na mezinárodní regulaci a harmonizaci účetnictví. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny a ČSOB Slovakia a členem dozorčí rady ČSOB Slovakia. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

Seznam účastníků bude aktualizován
Seznam účastníků bude aktualizován

Fotogalerie z předchozích ročníků

Kontakty:

Organizační výbor konference:
  • Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.
  • Mgr. Ing. Zdeněk Husták Ph. D.
  • Ing. Dušan Hradil
  • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.
Administrativní zajištění: