Rozvoj a inovace finančních produktů

Udržitelnost a inflace
2. února 2024, Vencovského aula

Scroll

O konferenci

Tentokrát s podtitulem:

Udržitelnost a inflace

Největší odborná konference zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích, způsobených vývojem inflace, energetickou krizí a dalšími faktory  jako stárnoucí populací nebo snahami v oblasti udržitelnosti a využívání kryptoměn. Konference přináší reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce.

Tato odborná konference nabízí přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

12. ročník konference se bude konat v pátek 2. února 2024 ve Vencovského aule (budova VŠE, nám. W. Churchilla 1938/4 Praha). Doplňující informace ohledně registrace, programu, řečníků a konkrétních témat budou dále upřesňovány a aktualizovány.

 

Účastníci konference se mohou těšit na voucher společnosti VOX v ceně 500 Kč na jimi vybraný kurz z VOX katalogu pro rok 2024.

Záštita, sponzoři a mediální partneři

                                                                            Tato akce se koná pod záštitou České národní banky.

 

 

 

                                                                                                       Sponzoři konference:

 

                                                                                                       Partneři konference:

 

                                                                                             Mediální partneři konference:

Fotogalerie

Řečníci

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Petr Dvořák absolvoval v roce 1984 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později doktorát a docenturu. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE, kde zastával mimo jiné funkci děkana nebo vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2014 je prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost VŠE. Odborně se specializuje na oblast komerčního bankovnictví a finančních derivátů. Úzce spolupracuje s praxí, je členem dozorčí rady Komerční banky nebo Rozkladové komise ČNB, zasedá ve vědeckých radách, např. Národohospodárskej fakulty EU Bratislava. Je také členem redakční rady časopisu Bankovnictví nebo vědeckého grémia České bankovní asociace. Petr Dvořák je autorem nebo spoluautorem několika monografií a učebnic, desítek článků v českých a zahraničních odborných časopisech i výzkumných studií.

V roce 2021 byl zvolen rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. patří k odborníkům v oblasti kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Od roku 1990 působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde mezi lety 2000 – 2003 a 2006 – 2014 zastával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od dubna 2014 do března 2022 byl prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. Od dubna 2022 je děkanem Fakulty financí a účetnictví. V roce 2019 byl jmenován členem prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem. V minulosti byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy, členem prezídia Komise pro cenné papíry a členem rozkladové komise České národní banky. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, členem vědecké rady VŠE a Fakulty financí a účetnictví VŠE a také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Ředitel sekce dohledu nad finančním trhem II, Česká národní banka

Vystudoval na pražské Vysoké škole ekonomické Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví, dále vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze. Poté získal dva doktoráty, a to v oboru hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické a v oboru ekonomie na Karlově univerzitě. V roce 2004 se habilitoval na Fakultě financí a účetnictví VŠE pro obor finance, roku 2009 pak byl na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické jmenován pro obor finance profesorem.

V únoru 2000 nastoupil do Komerční banky a v září téhož roku přešel do finanční a poradenské společnosti Newton Holding. Mezi roky 2004 a 2006 byl zároveň vedoucím Ústavu ekonomie na brněnské Vysoké škole NEWTON, a.s.. V září 2005 začal působit ve švýcarském Světovém obchodním institutu. V roce 2006 pak byl prezidentem republiky Václavem Klausem jmenován za člena bankovní rady České národní banky. Počínaje 1. červencem 2010 v souvislosti se stal jedním ze dvou viceguvernérů ČNB. V letech 2019 až 2023 působil jako velvyslanec ČR v Číně. Aktuálně působí zpět v ČNB jako ředitel sekce dohledu nad finančním trhem II.

Ing. Jan Juchelka
Ing. Jan Juchelka

CEO, Komerční banka

Absolvent Slezské Univerzity v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl předsedou výkonného výboru. V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 2006, nejprve na pozici ředitele pražské Obchodní divize korporátního bankovnictví a následně v tomtéž roce na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. Od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director, Head of Coverage se zodpovědností za korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně působil jako Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy.

Představenstvo KB zvolilo s účinností od 3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Od 1. srpna 2018 je zodpovědný za úseky Lidské zdroje, Komunikace, Obchodní poradenství, Interní audit a také za úsek Strategie a finance.

Ing. Tomáš Salomon
Ing. Tomáš Salomon

CEO, Česká spořitelna

V oblasti bankovních a finančních služeb působí Tomáš Salomon na exekutivních pozicích v Česku i v zahraničí již takřka tři dekády. V letech 2013–15 byl členem představenstva Slovenské spořitelny, předtím na Slovensku vedl v pozici generálního ředitele Poštovní banku. Byl zakladatelem a investorem start-upu Mopet, který spustil službu Mobito, první systém mobilních plateb v Česku. Stál také v čele české pobočky GE Capital a působil v představenstvu GE Capital. V devadesátých letech vedl prodej PepsiCO v ČR. Svou kariéru začal jako podnikatel a spolumajitel restaurace „Penguins“, první steak house restaurace v Praze.

Od roku 2016 je předsedou představenstva České spořitelny a od roku 2023 viceprezidentem (v letech 2020 až 2023 prezidentem) České bankovní asociace. V letech 2020–2022 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Byl opakovaně zvolen českým Bankéřem roku (2018, 2020, 2021).

Ing. Tomáš Nidetzký
Ing. Tomáš Nidetzký

CEO, Národní rozvojová banka

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA.

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

Od 1. 5. 2023 působí jako předseda představenstva a generální ředitel Národní rozvojové banky.

Andrea Ferjenčíková
Andrea Ferjenčíková

Zástupkyně České republiky v Evropské investiční bance

Andrea Ferjenčíková studovala na London School of Economics, Varšavské univerzitě či Univerzitě Komenského a Univerzitě Matěje Bela na Slovensku, na kterých získala právnické, diplomatické a finanční tituly a certifikáty.

Andrea se připojila k EIB v roce 2016. Předtím pracovala na Ministerstvu financí během slovenského předsednictví Rady Evropské unie a dříve zastávala pozici vedoucí kanceláře ministra hospodářství Slovenské republiky. Před kariérou ve veřejném sektoru vedla Andrea slovenskou nevládní organizaci věnovanou otázkám hospodářství EU a politikám EU – Centrum pro evropské záležitosti v Bratislavě (dnes integrovanou součást GLOBSEC). Na začátku své kariéry zastávala několik manažerských a poradenských rolí jako poradkyně pro rozvoj projektů, stejně jako na juniorních pozicích v Evropském parlamentu či Ministerstvu zahraničních věcí.

V roce 2019 nastoupila do pražské kanceláře EIB, kde se zabývá hlavně institucionálními vztahy a politickými otázkami týkajícími se zástupců členských států EIB. Na jaře 2022 se stala vedoucí pražské pobočky EIB.

Ing. Dušan Hradil
Ing. Dušan Hradil

Vrchní ředitel sekce Finanční trhy, Ministerstvo financí České republiky

Dušan Hradil vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, absolvoval i roční studium v Německu na Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a odborné vzdělávací kurzy Mezinárodního měnového fondu v oblasti finančních trhů. Po studiích krátce působil v Komerční bance. V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo financí ČR, kde působí dodnes, od roku 2023 jako vrchní ředitel sekce Finanční trhy, odpovědný za koncepci, analýzy a legislativu v oblasti všech dílčích sektorů finančního trhu. Od roku 2011 je členem správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, v letech 2016 až 2021 byl také předsedou správní rady Garančního systému finančního trhu. Od roku 2021 působí jako člen dozorčí rady České exportní banky.

Ing. Pavel Racocha
Ing. Pavel Racocha

Výkonný ředitel, Asociace penzijních společností

Pavel Racocha od roku 1991 pracoval ve Státní bance československé, kde byl u zrodu bankovního dohledu a u počátků bankovní regulace.

V letech 1996 až 1997 působil jako konzultant ve Světové bance v americkém Washingtonu, kde se věnoval rozvoji finančního sektoru v rozvíjejících se ekonomikách. V roce 1998 se stal ředitelem sekce bankovního dohledu České národní banky. Po svém jmenování do bankovní rady ČNB v roce 1999 byl zodpovědný za privatizaci velkých bank a za očistu bankovního sektoru od problémových bank.

Po odchodu v roce 2005 pracoval v Komerční bance jako výkonný ředitel pro interní audit, od roku 2010 pak jako manažer auditu Société Générale pro střední Evropu. Mezi léty 2014 až 2022 vedl KB Penzijní společnost.

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.
Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu  v České republice, kterou v roce 2019 schválila Vláda České republiky. Na evropské úrovni odborně přispívá k aktuálně řešeným otázkám regulace a pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Dlouhodobě se věnuje tématům investování žen, rozvoji kapitálových trhů v regionu střední a východní Evropy, a zajištění na stáří.

Mgr. Jan Matoušek
Mgr. Jan Matoušek

Výkonný ředitel, ČAP a ČKP

Jan Matoušek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele České asociace pojišťoven a od července 2016 také pozici výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů. Věnuje se problematice better regulation, mj. jako člen komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády a mimosoudnímu řešení sporů z pozice předsedy Správní rady Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven.

Z předešlých ročníků

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2022

 

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2021

 

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2020

Videozáznamy z konference – ročník 2020

 

Z předešlých ročníků

Informace o předešlých ročnících najdete na starém webu konference na adrese: http://www.finance-edu.cz

Fotogalerie z předchozích ročníků

Kontakty

Organizační výbor konference:
  • Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.
  • Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
  • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.
Administrativní zajištění:

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: