Rozvoj a inovace finančních produktů

Fakulta financí a účetnictví VŠE
4. června 2021

O konferenci

Tentokrát s podtitulem:

Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době“

Aktuální, již jubilejní 10. ročník konference Rozvoj a inovace finančních produktů se koná v pátek 4. června 2021. Z důvodů vládních opatření proti šíření koronaviru se letošní jubilejní ročník bude konat online.

Letošní konference Rozvoj a inovace finančních produktů je zaměřena na dopady koronavirové pandemie na finanční sektor z dlouhodobého pohledu. K této problematice přinese konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z akademického pohledu.

Konference nabízí aktuální informace nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Program, řečníci a další informace, týkající se např. způsobu registrace a připojení z vlastních zařízení (počítačů a mobilních telefonů), budou zveřejněny v dostatečném předstihu a průběžně budou aktualizovány.

Registrovat se můžete již nyní, a to na webové adrese uvedené v sekci Registrace. Z důvodu online formy konání je možné se letos na konferenci registrovat bezplatně. 

Příspěvky řečníků na konferenci lze sledovat prostřednictvím TOHOTO odkazu, a to jak na Vašem počítači, tak i mobilním telefonu. 

Své otázky na řečníky a do diskuze můžete pokládat formou chatu, a to přes TENTO odkaz, či na adrese www.sli.do po zadání kódu „RIFP“ (bez uvozovek). Vaše dotazy můžete pokládat jak v průběhu konference, tak kdykoliv před ní.

Podobně jako v předchozích ročnících, i letos bude konference zakončena losováním a šťastlivec z řad účastníků konference získá výhru v podobě víkendového zapůjčení automobilu značky Volvo.

Budeme se na Vás těšit v pátek 4. června 2021!

 

Aktualizace: Volvo na víkend získává Michal Brychta. Tímto ho prosíme, aby se o výhru přihlásil organizačnímu týmu konference, a to na mailu jarmila.radova@vse.cz nebo jana.fialova@vse.cz. Gratulujeme výherci!

Záštita a sponzoři

                                                     Akce se koná pod záštitou České národní banky.

 

                                                                           Partneři konference

 

                                                                       Mediální partner konference

8.50 - 9.00: Úvod a zahájení konference

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

9.15 - 10.00: Úvodní blok

Téma bloku: Doba „postCOVIDová“

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Ing. Tomáš Nidetzký: Měnová politika: na vlnách podivna

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.: Aktuality na finančním trhu aneb co přijde po COVIDu

10.00 - 10.30: Diskuze
10.30 - 11.30: Dopolední blok

Téma bloku: Jak změnil COVID finanční trh?

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.: COVID: příležitost k úvaze, jak opravit krypto svět?

Ing. Petr Zahradník, MSc.: Role bank v době ekonomického oživení, obnovy a posílení odolnosti: poučení z pandemie

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA: Ekonomické výhledy v době (po)covidové

Mgr. Jan Matoušek: Demografická změna – pojišťovny jako součást řešení

11.30 - 12.00: Diskuze
12.00 - 12.45: Odpolední blok

Téma bloku: Jak změnil COVID zajištění na stáří?

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.: Pandemie vs. obchod: jak ovlivnil Covid-19 distribuci finančních produktů

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.: Evoluce soukromého zajištění na stáří

Ing. Eva Zamrazilová, CSc.: Veřejné rozpočty po pandemii

12.45 - 13.15: Diskuze, losování Volva na víkend a závěr konference

Řečníci

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na mezinárodní regulaci a harmonizaci účetnictví. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny a ČSOB Slovakia a členem dozorčí rady ČSOB Slovakia. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Ing. Tomáš Nidetzký
Ing. Tomáš Nidetzký

Viceguvernér České národní banky 

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA.

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky  Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.

Náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční regulaci

Lenka Dupáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, studovala i na University of East Anglia v anglickém Norwich. Na Ministerstvo financí přišla z velké tuzemské banky, kde se zabývala problematikou restrukturalizací mezinárodních společností. Předtím působila v mezinárodní advokátní kanceláři v oblasti bankovnictví a finančních transakcí. Od roku 2010 přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jako náměstkyně má na starosti jak přípravu nových právních norem v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a ochrany spotřebitele, tak i sladění evropských finančních směrnic s českou legislativou.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Prorektor a statutární zástupce Vysoké školy ekonomické v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Mimo jiné je také autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, do září 2020 byl výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.
Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Hlavní ekonom Komerční banky

Jan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 1998 na pozici analytika trhu cenných papírů. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky. Zaměřuje se především na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a na devizový trh. Je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA).

Ing. Petr Zahradník, MSc.
Ing. Petr Zahradník, MSc.

Česká spořitelna

Petr Zahradník je český makroekonom, specializující se na téma ekonomiky EU a její hospodářské politiky. Byl členem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) v Bruselu (2015 – 2020) a Evropského statistického poradního výboru v Lucemburku (2018 – 2020). Pracuje jako poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a je členem týmu pro strategické a ekonomické analýzy v České spořitelně/ Erste Bank. Je členem Národní investiční rady. V letech 2009 až 2014 byl členem Národní ekonomické rady vlády České republiky (NERV), v období 1995 až 1998 byl ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla. Od roku 2005 je členem EuroTeam, expertní skupiny při Evropské komisi; od roku 2010 je členem EPOS, expertní skupiny pro Kohezní politiku EU při Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky. V letech 2014 – 2017 byl externím poradcem pro hospodářskou politiku v Evropském parlamentu. V letech 2014 a 2015 byl ředitelem bruselské kanceláře společnosti ČEZ. V letech 2001 až 2013 byl ETI (Economic Transition and Integration) na New York University. V roce 2003 založil a do roku 2012 vedl EU Office České spořitelny/ Erste Bank. V letech 1999 až 2003 byl hlavním ekonomem, vedoucím analytického odboru a členem představenstva Conseq Finance/ Conseq Investment Management. Je absolventem Columbia University (management hospodářské politiky), Katolické univerzity v belgické Lovani (evropská studia v ekonomice) a Vysoké školy ekonomické v Praze (finance).

Mgr. Jan Matoušek
Mgr. Jan Matoušek

Výkonný ředitel ČAP 

Jan Matoušek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku. Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Od roku 2015 zastává pozici výkonného ředitele České asociace pojišťoven a od července 2016 také pozici výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů. Věnuje se problematice better regulation, mj. jako člen komise pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní rady vlády a mimosoudnímu řešení sporů z pozice předsedy Správní rady Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven.

Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady

Vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze a později si ještě doplnila vzdělání doktorským studiem na Katedře statistiky NF VŠE v Praze (promovala v roce 1990 a obdržela titul CSc.). Následně vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE v Praze, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE v Praze. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí.

V 90. letech 20. století se podílela na řadě studií, které se věnovaly transformaci české ekonomiky, absolvovala rovněž krátkodobé stáže v zahraničí. Od roku 1994 pracovala na makroekonomických analýzách a prognózách v týmu hlavního ekonoma Komerční banky. Byla členkou vědeckého grémia České bankovní asociace, je členkou předsednictva České společnosti ekonomické. Na Vysoké škole ekonomie a managementu přednáší makroekonomickou analýzu, publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku.

V únoru 2008 ji prezident Václav Klaus jmenoval členkou bankovní rady České národní banky, funkce se ujala dne 1. března 2008. Mandát jí vypršel 28. února 2014. Od srpna 2014 se stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace. Na podzim 2017 ji vláda navrhla na pozici předsedkyně nově vznikající Národní rozpočtové rady; této funkce se ujala v lednu 2018.

Fotogalerie z předchozích ročníků

Registrace

Letošní konference se uskuteční online formou.

Účast na letošním ročníku konference není zpoplatněna a všichni zájemci se mohou registrovat bezplatně. 

Registrovaným účastníkům budou dva dny před konferencí (tj. 2. 6. 2021) zaslány podrobné informace k přihlášení a pokyny k diskuzi. Těšíme se na Vaši účast a na Vaše podnětné příspěvky do diskuzí!

Příspěvky řečníků na konferenci lze sledovat prostřednictvím TOHOTO odkazu, a to jak na Vašem počítači, tak i mobilním telefonu. 

Své otázky na řečníky a do diskuze můžete pokládat formou chatu, a to přes TENTO odkaz, či na adrese www.sli.do po zadání kódu „RIFP“ (bez uvozovek). Vaše dotazy můžete pokládat jak v průběhu konference, tak kdykoliv před ní.

Registrace účastníků je možná ZDE.

 

Kontakty:

Organizační výbor konference:
  • Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.
  • Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
  • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.
Administrativní zajištění: