Rozvoj a inovace finančních produktů

Energetika, udržitelnost, inflace
Únor 2024, Vencovského aula

Scroll

O konferenci

Tentokrát s podtitulem:

Energetika, udržitelnost, inflace

Největší odborná konference zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích, způsobených vývojem inflace, energetickou krizí a dalšími faktory  jako stárnoucí populací nebo snahami v oblasti udržitelnosti a využívání kryptoměn. Konference přináší reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce.

Tato odborná konference nabízí přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

12. ročník konference se bude konat v průběhu února 2024 ve Vencovského aule (budova VŠE, nám. W. Churchilla 1938/4 Praha). Doplňující informace ohledně registrace, programu, řečníků a konkrétních témat budou dále upřesňovány a aktualizovány.

 

Záštita a sponzoři

                            11. ročník konference se koná pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.                                                                   

 

                               Hlavní sponzor konference:

                                                                   

                                    Sponzor konference:

                                                                   

Program konference

Ranní blok

8.30: Registrace

9.00: Zahájení konference: úvodní slovo Petra Dvořáka a Petra Musílka

9.15: Tomáš Nidetzký: Konec inflace v Čechách

 

10.00: Přestávka na kávu

 

Dopolední blok - Inflace vs. stagflace

10.30: Michal Čarný: Výzvy posledních let očima a chováním spotřebitelů

10.50: David Navrátil: WTF: What’s The Future

11.10: Petr Gapko: Riziko či spekulace? Trhy v pohybu

11.30: Jan Vejmělek: Strašák jménem stagflace

 

12:00: Přestávka na oběd

 

Odpolední blok - Inovace

13.00: Michael Pupala: Stavební spoření v České republice aneb cesta ke zvýšení dostupnosti bydlení

13.20: Petr Stuchlík: Corrency: plně digitální transakční systém pro cílenou podporu

13.40: Jiří Šindelář: Distribuce finančních produktů v čase (post)covidovém

14.00: Jana Brodani: Investování pro mladé aneb jak mluví o financích

 

14.30: Závěrečné slovo

Řečníci

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Petr Dvořák absolvoval v roce 1984 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později doktorát a docenturu. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE, kde zastával mimo jiné funkci děkana nebo vedoucího Katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Od roku 2014 je prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost VŠE. Odborně se specializuje na oblast komerčního bankovnictví a finančních derivátů. Úzce spolupracuje s praxí, je členem dozorčí rady Komerční banky nebo Rozkladové komise ČNB, zasedá ve vědeckých radách, např. Národohospodárskej fakulty EU Bratislava. Je také členem redakční rady časopisu Bankovnictví nebo vědeckého grémia České bankovní asociace. Petr Dvořák je autorem nebo spoluautorem několika monografií a učebnic, desítek článků v českých a zahraničních odborných časopisech i výzkumných studií.

V roce 2021 byl zvolen rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. patří k odborníkům v oblasti kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Od roku 1990 působí na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde mezi lety 2000 – 2003 a 2006 – 2014 zastával funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od dubna 2014 do března 2022 byl prorektorem pro vědu a výzkum VŠE. Od dubna 2022 je děkanem Fakulty financí a účetnictví. V roce 2019 byl jmenován členem prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem. V minulosti byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy, členem prezídia Komise pro cenné papíry a členem rozkladové komise České národní banky. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, členem vědecké rady VŠE a Fakulty financí a účetnictví VŠE a také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Ing. Tomáš Nidetzký
Ing. Tomáš Nidetzký

Viceguvernér České národní banky

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA.

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

Ing. Petr Stuchlík
Ing. Petr Stuchlík

CEO Corrency

Narodil se v roce 1977 ve Zlíně. Vystudoval management na VŠE v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam, v roce 2017 dokončuje tříletý program OPM na Harvard Business School. V dubnu 2000 s Martinem Nejedlým založil Fincentrum. V letech 2002–2006 pracoval také ve vedení mediálního domu MAFRA, kde řídil obchod elektronických médií a regionálních poboček. Petr byl do roku 2018 generálním ředitelem a předsedou představenstva Fincentrum a.s. (Česká republika) a Fincentrum a.s. (Slovenská republika). V září roku 2018 vstoupil do politiky a kandidoval na primátora Prahy. Jeho koníčkem i pracovní pomůckou je pilotování sportovních letadel a je podporovatelem klasické hudby.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Mimo jiné je také autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Bc. Michael Pupala, MBA
Bc. Michael Pupala, MBA

CEO Modrá Pyramida, místopředseda AČSS

Michael Pupala má bohaté zkušenosti s řízením firem v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví a energetiky. Úspěšně se podílel na realizaci řady projektů například v oblasti digitalizace, inovací a také transformace obchodních sítí. Do Modré pyramidy přichází z finanční skupiny Wüstenrot, kde působil od roku 2018 v roli generálního ředitele a předsedy představenstva. Stejnou pozici zastával také ve společnosti ČEZ prodej a zkušenosti v pozici člena představenstva získával i v pojišťovně AXA. Michael vystudoval bankovní management na vysoké škole Bankovní institut, absolvoval mezinárodní exekutivní MBA program MBA HSG in Business Administration and General Management na University of St. Gallen a také rozvojový program Change Management, Innovation & Operations management na University of Warwick.

Michal Čarný, MSc.
Michal Čarný, MSc.

CEO Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku

Michal Čarný má více než osm let zkušeností s vytvářením a implementací firemních strategií. Ve společnosti Mastercard byl tři roky zodpovědný za přípravu a realizaci strategie pro spotřebitelské a firemní produkty v České republice, na Slovensku a v Rakousku. Na starosti měl také implementaci inovativních služeb s přidanou hodnotou, rozvoj netradičních vydavatelů včetně fintech hráčů a řízení společných aktivit s klíčovými obchodníky.

Před příchodem do Mastercard Michal Čarný působil pět let ve společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde vedl poradenské projekty se zaměřením na finanční služby a telekomunikační sektor. Pracoval s klienty napříč mnoha regiony včetně střední a východní Evropy, západní Evropy, jižní Evropy a Blízkého východu. Působil také v jihovýchodní Asii či Číně.

Michal Čarný vystudoval ekonomii a strategii na University of Chicago a London School of Economics and Political Science. Ve volném čase se věnuje potápění, vysokohorské turistice či jachtingu, v současné době usiluje o získání pilotní licence pro malá letadla.

PhDr. Petr Gapko, Ph.D
PhDr. Petr Gapko, Ph.D

Hlavní ekonom MONETA Money Bank

Petr Gapko vystudoval doktorské studium na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Má více než patnáctileté profesní zkušenosti z oblastí kapitálových trhů, finančních instrumentů, bankovnictví, makroekonomických analýz a řízení rizik. V současné době působí na pozici Senior manažera Enterprise Risk Management v MONETA Money Bank, a.s., kde se věnuje řízení tržních rizik, rizika likvidity, operačního rizika, rizika modelů a kapitálové přiměřenosti. Zároveň působí jako hlavní ekonom banky, v rámci čehož obsluhuje makroekonomickými údaji a analýzami představenstvo společnosti a širokou veřejnost.

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Hlavní ekonom Komerční banky

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA).

Do Komerční banky nastoupil v roce 1998 na pozici analytika trhu cenných papírů. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky. Jan se zaměřuje především na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a na devizový trh.

Ing. David Navrátil
Ing. David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny

David Navrátil vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance a po třech letech se přesunul na stejnou pozici v České spořitelně. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom. Zabývá se hlavně makroekonomikou, investicemi a bankovními analýzami.

 

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.
Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Od roku 2009 rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association). Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje kapitálového trhu  v České republice, kterou v roce 2019 schválila Vláda České republiky. Na evropské úrovni odborně přispívá k aktuálně řešeným otázkám regulace a pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích. Dlouhodobě se věnuje tématům investování žen, rozvoji kapitálových trhů v regionu střední a východní Evropy, a zajištění na stáří.

Z předešlých ročníků

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2022

 

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2021

 

Řečníci a jejich prezentace – ročník 2020

Videozáznamy z konference – ročník 2020

 

Z předešlých ročníků

Informace o předešlých ročnících najdete na starém webu konference na adrese: http://www.finance-edu.cz

Fotogalerie z předchozích ročníků

Kontakty

Organizační výbor konference:
  • Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.
  • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.
  • Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
  • doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.
Administrativní zajištění:

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: